Při tvorbě systému byly použity tyto nástoje:

 

Podmínky používání:

Každý uživatel systému myChoice je povinnen řídit se uzavřenou smlouvou včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí. Dále je povinnen řídit se právním řádem ČR a obecně uznávanými morálními a etickými hodnotami.

V samotných reklamních a informačních sděleních je zakázáno zejména:

 • propagovat jakýmkoli způsobem násilí. Otevřeně či skrytou formou podněcovat k nenávisti a nesnášenlivosti na základě barvy pleti, rasy, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, politického smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,
 • propagovat válečné konflikty a násilí nebo se vyjadřovat zlehčováním či omlouváním k nelidskému jednání,
 • jakýmkoli způsobem propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných a psychotropních látek nebo zlehčovat následky jejich užívání a zavislostí všeobecně (např. výherní automaty),
 • používat ve sděleních vulgarismy či slovní spojení, případně znaky, jejichž význam nebo všeobecné vnímání jsou v rozporu s etikou,
 • ohrožovat jakýkoli vývoj dětí a nezletilých,
 • propagovat jakokoliv pornografii nebo zobrazovat erotiku, která je v rozporu z obecně uznávanými morálními a etickými hodnotami pro uvedení na veřejnosti,
 • propagovat politickou stranu nebo jejich představitele a to i skrytě,
 • propagovat neregistrované léky v ČR a preparáty či léky, které je možné získat pouze na lékařský předpis,
 • propagovat zbraně a střelivo,
 • uvádět nepravdivé, neověřené, či zavádějící informace o třetích stránách,
 • obcházet výše uvedené zákazy.

V případě, že máte si nejste jisti, zda Vaše sdělení není v rozporu s obecnými etickými pravidly či výše uvedenými podmínkami, kontaktujte nás, abychom individuálně posoudili a případně udělili výjimku. Kontakt ZDE.